Præsidiet for klubåret 2020-2021

Præsident: Hanne Østergaard Tlf.41822439 mail: han_hst@hotmail.com

Vicepræsident: Ejnar Mikkelsen Tlf: 20406516

Sekretær: Lisbeth Kjelsen Tlf: 30645938

Skatmester: Hartvig Thomsen Tlf. 97381485 - 21728598

Pastpræsident:  Nelly Møller Tlf. 20631437

 

Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.